Team

Ontmoet het team.Media

Bekijk ons media-overzicht.Contact

Kom met ons in contact!

Pacmed

Pacmed is een beslissingsondersteunend softwareprogramma dat huisartsen ondersteunt door in de spreekkamer terug te koppelen welke behandeling in de praktijk de beste resultaten heeft behaald bij vergelijkbare patiënten. Iedere patiënt is uniek, en van iedere patiënt kan geleerd worden. Pacmed verwerkt anonieme routinezorggegevens tot op maat gemaakte adviezen. Zodoende wordt er van iedere patiënt direct geleerd en draagt de ervaring van elke huisarts bij aan het persoonlijker en preciezer maken van de zorg.

Visie

Het huisartsenvak is ontzettend uitdagend. In korte tijd moeten vele verschillende soorten informatie worden gecombineerd met lichamelijk onderzoek terwijl persoonlijk contact essentieel blijft. Iedere patiënt is uniek en heeft andere wensen. Lichamelijke kenmerken, persoonlijke omstandigheden en andere aandoeningen en medicijnen beïnvloeden welke behandeling het meest bijdraagt aan de gezondheid van een patiënt. De ondersteuning die huisartsen nu krijgen in de vorm van richtlijnen dekken niet altijd de complexiteit en variëteit van patiënten in de spreekkamer en geven lang niet altijd antwoord op vragen uit de praktijk. Juist de meest complexe patiënten doen niet mee aan onderzoeken en worden niet behandeld in de richtlijnen. Wij denken dat er van iedere patiënt geleerd kan worden door anonieme routine zorggegevens slim te benutten. Wij zijn er van overtuigd dat technologie en data analyse huisartsen in staat kunnen stellen meer voor patiënten te betekenen en hen meer ruimte en vrijheid geven om hun eigen ervaring en expertise bij te laten dragen aan het verbeteren van de zorg.

Missie

Ons doel is om er voor te zorgen dat patiënten alleen nog maar de zorg krijgen die in de praktijk heeft bewezen het leven van vergelijkbare patiënten beter te maken. Wij willen er voor zorgen dat de ervaring van iedere patiënt direct bijdraagt aan het verbeteren van de zorg en we willen er voor zorgen dat huisartsen de vruchten kunnen plukken van de expertise en ervaring van duizenden collega’s. Met Pacmed willen wij er voor zorgen dat de huisarts op maat gemaakt advies krijgt over de beste behandeling voor de individuele patiënt bij hen in de spreekkamer. Met Pacmed kan het effect van verschillende behandelingen worden ingeschat, wat patiënten in staat stelt samen met de arts de behandeling te kiezen die het best bij hen past. We zijn gestart met een pilot over urineweginfecties. We analyseren nu data van Nivel Zorgregistraties eerstelijn, om vervolgens in 2016 in samenwerking met huisartsen een pilot vorm te geven.